Utvecklingssamtal och omdömen

Grundskolans system för elevdokumentation heter Unikum. Systemet riktar sig i första hand till dig som är vårdnadshavare. Det innehåller flera funktioner som underlättar samarbetet mellan elever, lärare och vårdnadshavare.

I systemet hittar du funktioner och verktyg för:

  • planering
  • kunskapsbedömning
  • utvecklingssamtal
  • kommunikation mellan skolan och hemmet.

Logga in i Unikum

För att logga in behöver du e-legitimation. Inloggningen sker i två steg. I det första steget väljer du alternativet Vårdnadshavare som autentiseringsmetod. I det andra steget väljer du vilken typ av e-legitimation du vill använda för att logga in i systemet.

Logga in som vårdnadshavare i Unikum

Uppdaterad: