Om Skolan

En modern, global och samhällsnära skola i hjärtat av Stenhagen

VÄSTRA STENHAGENSKOLAN - Din Väg mot Framtiden börjar här!

Välkommen till en skola där din framtid formar sig tillsammans med oss!

På Västra Stenhagenskolan möter du elever från en mångfald av bakgrunder och erfarenheter, och tillsammans skapar vi en unik och givande lärandemiljö. Oavsett om du kommer från staden eller landsbygden, kommer du att ha möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Vårt lärarteam består av kvalificerade och engagerade pedagoger, inklusive fem förstelärare, som är här för att vägleda och stödja dig i din utbildning. Vi står redo att ge dig en utbildning som utnyttjar modern teknik i moderna och inspirerande klassrum.

Denna högstadieskola erbjuder mer än bara undervisning – vi vill att du ska delta aktivt, uppleva glädjen i lärande och ta ansvar för din utveckling.

Vår pedagogiska grundsyn är enkel: alla elever ska ha möjlighet att delta i aktiviteter som lockar deras intresse och bygger motivation för lärande. Genom upplevelser och kreativt utforskande får eleverna möjlighet att utveckla sin kreativa sida och ta eget ansvar för sitt lärande. Vårt övergripande mål är att forma våra elever till framtidens samhällsmedborgare – individer som kan, vill och vågar.

VI INVESTERAR EXTRA I FÖLJANDE OMRÅDEN...

Skapande av Inspirerande Lärmiljöer: För att främja optimala förutsättningar för lärande strävar vi efter att erbjuda kompetenta lärare, toppmoderna utrustade lokaler och en välkomnande atmosfär där du kan känna dig trygg och inspirerad att växa.

Kunskapsutveckling i Fokus: Vi ser utveckling av kunskap som vårt primära uppdrag. Vi strävar efter att erbjuda en varierad undervisning som ger eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Flexibilitet och anpassning är nyckelord här.

Digitala Resurser: Vi rustar våra elever för det framtida informationssamhället genom att integrera digitala verktyg i undervisningen. Varje högstadieelev har tillgång till en egen dator som de kan använda under hela skoldagen. Alla våra klassrum är utrustade med projektorer för att stödja modern undervisning.

Skola som Del av Samhället: Västra Stenhagenskolan är en integrerad del av Stenhagens Kultur och Bildningscentrum och samverkar med olika samhällsaktörer. Här har du möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som anordnas av fritidsklubben, fritidsgården, lokala föreningar och studieförbund. Vårt bibliotek erbjuder också en rik källa till kunskap och underhållning. Tillsammans skapar vi en meningsfull vardag för barn och unga.

Vi ser fram emot att vara en del av din utbildningsresa och hjälpa dig forma din framtid på Västra Stenhagenskolan. Välkommen till en skola där vi tillsammans skapar en ljus och spännande framtid!