Om Skolan

En modern, global och samhällsnära skola i hjärtat av Stenhagen

 VÄSTRA STENHAGENSKOLAN - Här skapar vi din framtid tillsammans!

På Västra Stenhagenskolan möter du elever i alla åldrar, i en härlig mix från stad och landsbygd.  Här får du tillfälle att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Du får din utbildning av behöriga och engagerade lärare. På skolan undervisar och stöttar fem förstelärare. Här erbjuder vi dig undervisning i moderna lokaler med modern teknik.

DELTA, UPPLEVA, LÄRA

Vår pedagogiska grundsyn bygger på att alla ska, efter sina förutsättningar, kunna delta i de aktiviteter vi har. Genom upplevelser skapas intresse och motivation som är en förutsättning för lärande. Här har du möjlighet att utveckla din kreativa sida och eleverna tränas till att ta eget ansvar för sitt lärande.

Skolans vision är att utveckla alla barns förmåga så att de KAN, VILL och VÅGAR bli framtida samhällsmedborgare. Där kan står för gedigna kunskaper, vill står för vilja och entusiasm att lära sig och vågar står för ett gott självförtroende.

 

VI SATSAR EXTRA PÅ… 

Att skapa goda lärmiljöer

Eleverna möts av kompetenta lärare, modernt utrustade lokaler och ett gott bemötande så att förutsättningarna för lärande blir optimalt. Här ska du känna dig trygg och stimuleras till lärande. 

En god kunskapsutveckling

Att utveckla sina kunskaper är skolans huvuduppdrag. Ditt barn går i skolan för att lära sig. Här ser vi till att ditt barn får en varierad undervisning och får möjlighet att visa sina kunskaper på många olika sätt. Vi har flexibla lösningar för alla elever.

Digitala verktyg

Vi ser till att våra elever kommer väl förberedda ut i det framtida informationssamhället. Här använder vi digitala verktyg för lära ut och in.

Alla elever på högstadiet har tillgång till en egen Ipad som de har med sig under hela skoldagen. F-6 och FBK har också god tillgång till ipads och datorer. I alla klassrum finns projektorer.

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt handlar om att alla lärare ska arbeta för att utveckla elevernas språk och se till att alla får det språk de behöver för att nå målen i respektive ämne.

Skolan - en del av närsamhället

Västra Stenhagenskolan samverkar med befintliga verksamheter i Stenhagens Kultur och Bildningscentrum.Här kan du vara med i aktiviteter som ordnas av fritidsklubben, fritidsgården, lokala föreningar och studieförbund eller varför inte gå in i vårt fina bibliotek.Tillsammans skapar vi en meningsfull vardag för barn och unga.

Odling på schemat

Skolan har två egna kollonilotter i anslutning till skolan. Här har vi stora möjligheter att följa växters utveckling från frö till färdiga grönsaker, som skördas och tillagas av eleverna på hemkunskapen samt serveras i vår skolrestaurang.