År 7-9

Lärare En/Idh
Andrej Odobasic
Lärare Sv/Sp
Annabel Griot
Lärare Hkk/So
Christian Gerecht
Lärare Hkk/So
Desirée Ruste
Lärare Ma/Fy/Tk
Farah Choubchian
Lärare So/Sva
Gent Meiusi
Lärare Ma/No
Hanifa Hadzic
Lärare Sv/Hkk
Johanna Sterner
Lärare Sv/En
Maja Back Lakic
Lärare Bd/Sl
Maria Jadinge Trygg
Lärare Ty/En
Åsa Lindgren
Lärare So/Sva
Elias Tuffaha
Studievägledare
Birgitta Persson
Lärare Sva/Sv/En
Kristiina Salminen
Lärare Sl/IT
Alexandry Gumucio
Lärare Ma/NO
Marie Reimerth Åstrand
Uppdaterad: