Elevråd

Vi värdesätter elevinflytande. Ett av våra verktyg för att få elevinflytande är elevrådet. Elevrådet består av elever från årskurs F-9. Deras uppdrag är att bevaka elevernas intresse och driva utvecklingsarbete på skolan.

Elevrådets uppgift är att:

  1. Samla och stärka elever på skolan.
  2. Värna om elevers rättigheter.
  3. Representera och föra fram elevers röst.

Elevrådet ska bestå av elever från åk F-9. Ordförarposten ska alterneras av eleverna i åk 9. Åk 6-8 turas om att vara sekreterare.

 Som elevrådsrepresentant ska eleven:

  1.  Nå målen i alla ämnen.
  2. Följa skolans ordningsregler.
  3. Vara en aktiv elevrådsrepresentant.

 Om en elevrådsrepresentant missköter sitt uppdrag förlorar representanten sin plats i elevrådet. 

Uppdaterad: