Our spaces

På vår skola har vi sedan starten varit aktiva i olika Erasmus+-projekt. Under läsåren 2019/2020 och 2020/2021 har vi ett projekt som heter Our Spaces och handlar om de gemensamma ytor vi alla delar, båda digitala och analoga. Sex åk 9-elever från vår skola kommer, som de enda svenskarna, att få åka till Tallinn respektive Riga och delta i konferenser med andra ungdomar från Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Finland. Här kan du läsa mer om projektet: https://twinspace.etwinning.net/92933/home

Uppdaterad: