Elevhälsa

Rektor
Markus Holgersson
Biträdande rektor
Cathrine O'Callaghan
Skolpsykolog
Gabriel Marklin
Speciallärare 7-9
Gunilla Ferm
Speciallärare 7-9
Eva Stridsman
Skolsköterska
Carola Ericsson
SYV
Monica Tibell
Skolkurator
Ronja Svahn
Uppdaterad: