Elevhälsa

Rektor
Markus Holgersson
Biträdande rektor
Maria Roman
Specialpedagog F-9
Eva Lundström
Speciallärare F-6
Carina Hallbert
Skolsköterska
Christina Björnström
Skolpsykolog
Gabriel Marklin
Speciallärare 7-9
Gunilla Ferm
Skolkurator
Josefine Eng
Lärare Sva/Sv/En
Kristiina Salminen
Speciallärare 7-9
Eva Stridsman
Uppdaterad: