Elevhälsa

Rektor
Camilla Uddman
Biträdande rektor
Erica de Korostenski
Skolpsykolog
Gabriel Marklin
Speciallärare
Gunilla Ferm
Specialpedagog
Thunholm Peter
Skolkurator
Josefine Eng
Skolsköterska
Christina Björnström
Studievägledare
Birgitta Persson
Specialpedagog
Jeanette Bernovall
Uppdaterad: