Elevhälsa

Rektor
Markus Holgersson
Biträdande rektor
Cathrine O'Callaghan
Speciallärare F-6
Carina Hallbert
Skolpsykolog
Gabriel Marklin
Speciallärare 7-9
Gunilla Ferm
Skolkurator åk F-6
Josefine Eng
Speciallärare 7-9
Eva Stridsman
Skolsköterska
Carola Ericsson
SYV
Monica Tibell
Skolkurator åk 7-9
Ronja Svahn
Speciallärare
Maria Wahlström
Uppdaterad: