Elevhälsa

Rektor
Camilla Uddman
Biträdande rektor
Erica de Korostenski
Skolpsykolog
Gabriel Marklin
Speciallärare
Gunilla Ferm
Specialpedagog
Thunholm Peter
Skolkurator
Josefine Eng
Resurs/fritidshem
Sara Persson
Skolsköterska
Christina Björnström
Studievägledare
Birgitta Persson
Uppdaterad: