Elevhälsa

Rektor
Markus Holgersson
Biträdande rektor
Erica de Korostenski
SYV
Emma Lundgren
Speciallärare
Carina Hallbert
Skolsköterska
Christina Björnström
Skolpsykolog
Gabriel Marklin
Speciallärare
Gunilla Ferm
Skolkurator
Josefine Eng
Lärare Sva/Sv/En
Kristiina Salminen
Uppdaterad: