Nationella prov

Alla gundskolor i Sverige genomför nationella prov i åk 3, 6 och 9.

I alla skolor i Sverige har vi nationella prov för att testa våra elevers kunskaper. Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. 

Vill ni veta mer om nationella proven så finner ni det på skolverkets hemsida. Klicka på länken nedan för mer information. 

Länk

På skolverkets hemsida kan du även hitta alla provdatum. De finns även här i skolans kalendarium. 

Uppdaterad: