Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning inom grundskolan handlar om att ge stöd och förberedelse inför valen av fortsatta studier/yrken. Vi arbetar med eleverna i åk 9 och jobbar mycket kring gymnasievalet. Eleverna erbjuds minst ett vägledningssamtal där vi pratar om intressen/styrkor, möjligheter/begränsningar och de många olika alternativ som finns.

Syftet är att eleven ska utveckla sin valkompetens för att få ett bra underlag att kunna göra ett genomtänkt val till gymnasiet som eleven kan känna sig nöjd med.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta Markus Holgersson.