Studie- och yrkesvägledning

Hej!

Jag heter Emma Lundgren och jobbar som studie- och yrkesvägledare på Västra Stenhagenskolan på 50%.

Studie- och yrkesvägledning inom grundskolan handlar om att ge stöd och förberedelse inför valen av fortsatta studier/yrken. Jag arbetar med eleverna i åk 9 och jobbar mycket kring gymnasievalet. Eleverna kommer att erbjudas minst ett vägledningssamtal där vi kan prata om intressen/styrkor, möjligheter/begränsningar och de många olika alternativ som finns.

Syftet är att eleven ska utveckla sin valkompetens för att få ett bra underlag att kunna göra ett genomtänkt val till gymnasiet som eleven kan känna sig nöjd med.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta mig!