Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning är en process som ska underlätta för våra elever att fatta medvetna beslut och göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Som studie- och yrkesvägledare (SYV) finns jag med och stöttar i denna process.

Jag arbetar med elevens självkännedom, kunskaper om alternativ och sedan ge stöd i elevens fattande av beslut och genomförande av val, valkompetens. Vi alla på skolan ska arbeta för att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund.

På Västra Stenhagenskolan ska studie- och yrkesvägledning vara en röd tråd från förskoleklass till år 9.

Dexter är en användbar sida för gymnasievalet. Länk hittar ni under SYV-länkar

I Dexter presenteras alla gymnasieutbildningar och gymnasieskolor i Uppsala län, tidplan, behörighet, statistik mm.

Vid frågor är ni varmt välkomna att vända er till, Monica Tibell, SYV, Markus Holgersson, rektor.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Studie- och yrkesvägledning