Råd och Stöd

Vart kan jag hitta information? Vart kan jag vända mig?

Information kring stöd till alla barn och ungdomar oavsett kön

http://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod (Råd & Stöd)

http://1000mojligheter.se/    (Ungdomsjour)

http://www.bris.se/   (Barns rätt i samhället)

Information och stöd till tjejer

http://somaya.se/   (Stöd på många olika språk)

www.uppsalatjejjour.se   (Chattjour och frågelåda)

www.tris.se   (Tjejers rätt i samhället)

http://www.tjejjouren.se   (Hitta tjejjourer i hela Sverige och massa information)

Information och stöd till killar

http://www.killfragor.se/   (Chattjour och information)

Stöd till barn vars föräldrar har psykisk ohälsa eller missbruk

http://www.maskrosbarn.org/   (Chattjour och information)

Information om barns rättigheter och vart en kan vända sig för att få hjälp

http://beo.skolinspektionen.se/sv/For-barn-och-elever/

Information om fysik hälsa och psykisk hälsa

http://www.snorkel.se/

http://unglivsstil.se/ungdomar/

www.umo.se (ungdomsmottagningen på internet)

Information och material om normer

http://machofabriken.se   (Om maskulinitetsnormer)

http://www.levandehistoria.se/material/bryt   (Om normkritik)

Cafe för HBTQ-ungdomar

http://grand.uppsala.se/cafe-colorful/   (På grand i Uppsala)

Uppdaterad: