Studiedag 29/3 12-16.30

Eleverna får sluta tidigare onsdagen den 29 mars eftersom skolans personal har studiedag.

På onsdag har vi studiedag för all personal 12:30-16:30. Eleverna äter lunch på skolan och sedan öppnar fritidshemmet efter barnens lunchrast och fritidsklubben kl 12. Högstadieleverna får gå hem. 

Personalen kommer att arbeta med ett skolgemensamt utvecklingsarbete av vår verksamhet.  

Den 3 maj gäller samma upplägg; eleverna slutar vid lunch eftersom personalen har studiedag. 

24 mars 2017