Söka till fritids

Dags att söka plats för ditt barn på fritidshem till höst.

Elever har rätt till fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar. Du kan anmäla ditt barn till plats i fritidshem när barnet har fått sin skolplacering. Barn som börjar i förskoleklass kan få plats i fritidshem tidigast från och med 1 augusti.

För mer information klicka på länken nedan

Länk

13 maj 2019