Skolinspektionen på besök

Det är dags för uppföljande besök från Skolinspektionen.

Skolinspektionen är på besök på skolan under 4-5 oktober. Besöket syftar till att följa upp de brister som identifierades våren 2017. Under de två dagarna kommer inspektörerna att göra verksamhetsbesök samt träffa elever, personal och rektor.

3 oktober 2018