Operation Dagsverke 3 juni 2016

På fredag 3 juni är det dags för Västra Stenhagenskolans högstadium att arbeta för att fler barn ska få gå i skolan.Vi ska vara med i UNICEFs kampanj Operation Dagsverke.

Alla elever 7-9 har i uppdrag att göra ett dagsverk där de anstränger sig för att samla in pengar så att fler barn i Mongoliet får gå i skolan. Du kan läsa mer om insamlingen här: https://unicef.se/operationdagsverke.  

På tisdag 7/6 kommer alla mentorer att sammanställa allas dagsverk och lämna det vidare till skolans revisor som sedan redovisar för UNICEF. Elevera har fått med sig ett kvitto hem, och det är det de ska lämna in - inte pengarna. Pengarna sätts in på skolans konto, och det kan man göra på olika sätt. 

Här kan du läsa mer om hur man betalar in: https://unicef.se/operationdagsverke/skolor/skola-302

Varje bidrag räknas! 

 

 

 

 

 

30 maj 2016