Baltic Sea Forum i Polen 2018

Vecka 45 kommer 6 elever i åk 9 och två lärare att åka till Polen för en tema-vecka om migration och miljö. Syftet med projektet är att unga runt Östersjön ska få träffas och prata om sådant som angår oss alla.

Alla elever i åk 9 har haft möjligt att ansöka om att få vara del av projektet och baserat på deras ansökningar har sex elever från 9A, 9B och 9C valts ut. 

De ska under en vecka få arbeta tillsammans med elever från Polen, Tyskland, Estland och Lettland. Deltagarna kommer att få arbeta med drama, film eller debatt, allt fokuserat på de två temana migration och miljö. 

Eleverna kommer också att få åka på en del studiebesök och förhoppningsvis lära känna nya vänner och ta med sig nya erfaraneheter och perspektiv hem till Sverige. Tanken är också att de ska kunna föra vidare vad de upplevt under tema-veckan till sina klasskamrater och skolkamrater här på Västra.  

30 oktober 2018