Skolstart

Plats: Västra Stenhagenskolan

21 augusti

Tid: 08:20– 00:00