Skolavslutning

Plats: Västra Stenhagenskolan

9 juni