Värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar hela verksamheten, men ibland ger vi extra utrymme åt olika teman och projekt.

På vår skola har vi en värdegrundsgrupp som arbetar extra mycket med att öka trivsel och trygghet. De ordnar aktiviteter för resten av eleverna på skolan. I gruppen finns elever från 7-9 och leds av vår kurator.

 

 

2 oktober 2015