Särskilt stöd

Skolan ska se till att alla elever når målen. På Västra Stenhagenskolan arbetar vi för att alla elever ska få det stöd de behöver för att nå målen.

De elever som behöver får individuella lösningar. Vi har tillgång till specialpedagog i Sv/SO och Ma/NO, F-9.   

 

Inläsningstjänst

Alla elever har tillgång till http://www.inlasningstjanst.se/. Det innebär att man kan få lyssna på alla läromedel, i skolan och hemma.

 

Digitala verktyg

Alla datorer har programmen Claro read, Spell Right och Stava Rex installerade så att eleverna kan få hjälp med att stava samt att kunna få en text uppläst för sig. På ipaden finns motsvarande program för uppläsning av egna och andras texter.

Uppdaterad: