Musik

Gillar du musik?

Här finns möjlighet att öva sång och spela instrument. 

Skolan har en egen studio. 

Undervisande lärare är vår musiklärare Veronica Slettebakk. 

19 oktober 2016