IT/Datakunskap

Här lär vi våra elever grundläggande datorkunskap och utveckling kring informationsteknologi.

Eleverna får här lära sig Windows 7- och Linux-baserade Ubunto Operativsystem. De ska efter kursen veta hur man installerar och reparerar olika operativsystem. De ska också lära sig olika program som de kan använda i deras skolarbetet; som Office-paketet, där Word, Excel och Powerpoint. 

Internetsäkerhet är en grundläggande faktor för att skydda sig emot tjuvar och banditer i nätets stora hav. Eleverna får lära sig hur man ska tänka och rationera kring vad man söker efter i nätet och hur man kan avvärja ett eventuell hot och angrepp mot datorn och ens egna privata information.

Eleverna får också förståelse kring hur datorer byggs och vilka komponenter som används samt se hur det görs.

2 oktober 2015