Valbara profiler och elevens val på Västra Stenhagenskolan höstterminen 2016

Kort om våra profiler

Fördjupning Matematik/NO – förberedelse för gymnasiet med möjlighet att läsa Matematik 1 redan i grundskolan.

IT- och Datorkunskap – grundläggande IT för praktisk användning i skolarbete och framtida arbetsliv.

Idrott Fotboll/Innebandy/Dans – fysisk aktivitet under skoltid inom vald idrott. 

Musik – undervisning i musikteori, grundläggande produktion och fördjupning i valt instrument.

Estetisk profil - drama, kreativt skrivande, bild och form.

Musik - sjung och spela.

 

Om endast ett fåtal elever söker till en profil kan den komma att ställas in. Vi vill uppmana dig att registrerara dina önskemål kring profil i eBarnUngdom så att vi på bästa sätt kan tillgodose elevernas önskningar.

Vid frågor kring profiler går det bra att ta kontakt med skolan.

 

15 augusti 2016