Fritidshem

Västra Stenhagenskolans fritidshem är ett fritids med barn mellan 6-9 år. vi har ca 100 barn inskrivna på fritids. Fritidshemmet har en daglig pedagogisk verksamhet och erbjuder ett stort utbud av aktiviteter såsom utelek, pyssel, rörelse, syslöjd, musik och lek. Pedagoger arbetar i klasserna och följer eleverna genom hela skoldagen och även på fritids.

För mer information klicka på länkarna nedan:

Länk om fritids (PDF, 558 KB)

Länk Årshjul fritidshemmet (PDF, 289 KB)

Uppdaterad: