El Sistema i Uppsala startade som ett pilotprojekt i Uppsala kulturskola hösten 2016. Undervisning bedrivs sedan dess i Västra Stenhagenskolan.

El Sistema är en global visionsdriven musikrörelse som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans i orkester och kör, med repertoar inom konst- och folkmusik.

Elever i förskoleklass och även i årskurs 1 deltar i El systemas musikundervisningen som består av både kör- och orkesterskola flera gånger i veckan under skoltid.

Familjeträffar sker torsdagar kl 17.-17.45 där El Sistemas elever uppträder och får besök av gästartister. Familjeträffarna innehåller  fika och mingel med föräldrar, syskon och vänner.

Info länk för familjeträffar finner ni nedan:

Familjeträffar VT 2019 .pdf (PDF, 2 MB)

Uppdaterad: