Vandra i Emerich Roths fotspår

Den 24 januari kommer Maria och Christian, mentorer för 8C att delta i en ceremoni i Stockholms stadshus där de ska ta emot ett stipendie från Emerichfonden

Det är ett spännande projekt som eleverna i klass 8C på Västra Stenhagenskolan har deltagit och kommer fortsätta att delta i. Projektet heter Vandra i Emerich Roths Fotspår och det är ett samarbetsprojekt mellan Fredens Hus och Emerichfonden.

Emerichfonden grundades utav förintelseöverlevaren Emerich Roth. Emerich är en svensk-tjeckoslovakisk författare, föreläsare och socialarbetare som i många år arbetat med att sprida information om rasism, våld och nazistiska övergrepp genom att till exempel föreläsa på skolor.

Projektet leds av Antonio från Fredens Hus och är ett kunskapslyft för lärare och elever. Där får man lära sig metoder och övningar för arbete med normer, demokrati och mot intolerans i undervisningen.

Finalen kommer vara en resa till Polen, Krakow och Auschwitz förintelseläger för klass 8C. Elever som deltagit på studieresan deltar aktivt i uppmärksammandet av Förintelsens minnesdag den 27 januari 2020.

Målet med projektet är att utbilda unga till reflekterande och empatiska medmänniskor samt ansvarsfulla samhällsmedborgare, som vill och kan föra Emerich Roths budskap vidare till nästa generation för ett fredligt och demokratiskt samhälle.

20 december 2018