Välkommen till skolan

Läsårsstart hösttermin 2019!

Måndagen den 19 augusti hälsar vi alla elever varmt välkomna till ett nytt läsår på Västra Stenhagenskolan. Lärare och mentorer är redo att ta emot elever i respektive klassrum när skoldagen börjar kl. 8.20.

Vi ser alla fram emot ett fantastiskt och lärorikt läsår tillsammans!

Med vänlig hälsning

All personal på Västra Stenhagenskolan

15 augusti 2019