Välkommen Sara - vår elevcoach!

Vi har fått en ny medlem i vår personalgrupp - vår elevcoach Sara Persson.

Saras jobb går ut på att se till att alla elever 4-9 får stöd och uppmuntran, under hela skoldagen. Sara kommer att ordna olika aktiviteter och se till att det finns något roligt att göra på rasterna. Välkommen Sara! 

Bild på Sara Persson

17 december 2015