Studiedag 3/5 12-16.30

Eleverna får sluta tidigare onsdagen den 3 maj eftersom skolans personal har studiedag.

På onsdag 3/5 har vi studiedag för all personal 12:30-16:30. Eleverna äter lunch på skolan och sedan öppnar fritidshemmet efter barnens lunchrast och fritidsklubben kl 12. Högstadieeleverna får gå hem.

Personalen kommer att arbeta med ett skolgemensamt utvecklingsarbete av vår verksamhet. Utvecklingsarbetet kommer att handla om cooperative learning och leds av Maj Stoddard och Anna-Lena Ekström, förstelärare på Vänge skola.

25 april 2017