Skolval

Snart dags att välja skola! Börjar ditt barn förskoleklass i höst eller går sista årskursen i en F-3, F-5 eller F-6-skola? Då är det snart dags att välja skola. Under perioden 15–31 januari måste du göra ditt val! Varmt välkommen till oss på Västra Stenhagenskolan, F-9. Hör av er för att boka in ett besök! Läs mer på www.uppsala.se/skolval

Om ni söker till oss så hjälper vår duktiga administratör Anita till! 

Kort information om skolvalet:

  • 15-31 januari ska du som har ett barn som börjar förskoleklass i höst eller ett barn som nu går sista åk i en F-3, F-5 eller F-6 välja skola.
  • Du får ett brev med information och instruktioner den 15 januari
    • Vid konkurrens om platserna är det principen om relativ närhet som avgör vilken elev som får plats. 
    • Närheten mäts i skolskjutssystemet och tar hänsyn till farliga vägar och gångvägar.
    • Tidigare syskonförtur gäller inte längre.

 

  • Om ditt barn inte omfattas av valet i februari kan du ändå när som helst under året byta skola.

 

Läs mer om val till förskoleklass och grundskola på www.uppsala.se/skolval

14 december 2015