Välkomna tillbaka till ett nytt skolår!

Nu är lärarna tillbaka i skolan men det saknas något! Skolbänkarna är tomma och korridorerna ekar. Så vi längtar alla tills på måndag när alla härliga elever kommer tillbaka!

Framför oss har vi ett skolår fullt med spännande möten och upptåg men framförallt massor av ny kunskap som väntar på att få hoppa in i allas huvuden. Tillsammans är vi ett team- eleven, hemmet och vi i skolan som ska se till att skapa förutsättningar för nyfikenhet, glädje och omtanke. På Västra Stenhagen ska varje elev få växa även i år- både i synapserna och på centimetrarna, för kunskap är coolt och kul! 

Camilla Uddman heter jag som är ny rektor på skolan och det är jag som tillsammans med biträdande rektor Erica De Korostenski och alla fantastiska lärare, fritidspersonal, elevassistenter, elevhälsoteamet, vaktmästare och administratör som kommer att få förmånen att lära känna nya och gamla elever under året.  

Fokusfrågor för året är att fortsätta utveckla vår digitalisering i och med att vi nu också får tillgång till det interaktiva läromedlet Bonnier Clio på mellan/högstadiet. Vi fortsätter det täta samarbetet mellan lärarlag och elevhälsan för att utveckla lärmiljöer, anpassade arbetssätt för att ge varje elev förutsättningar att nå sin fulla potential, att hitta sin motivation och kraft för skolarbetet. Ett annat fokusområde är fritidshemmet som vi fortsätter att utveckla för att skapa en meningsfull tid före och efter skolan.  

Vi har i dagsläget ca. 370 inskrivna elever vid skolstart och det innebär att vi fortsätter med 3 paralleller på högstadiet och en klass per årskurs F-5. I år har skolan ingen årskurs 6a. Nytt för i år är också att förskoleklassen är obligatorisk. På fritidshemmet har vi cirka 100 barn inskrivna.  

Den 10 september räknar vi med att vår nya administratör Ulrika är på plats då vår tidigare administratör Theresa valde att gå vidare till nytt jobb under sommaren. Har ni frågor eller behov av hjälp fram till dess så hör ni av er till Erica De Korostenski eller ditt barns lärare så ska vi hjälpa till.  

I Unikum hittar du fortsättningsvis all information kring ditt barn. Här hittar du kontaktuppgifter till skolan, Skola24 där frånvaroanmälan görs, ämnesmatriser och all information samt veckobrev. Saknar du inloggning så kontaktar du ditt barns klasslärare/mentor.  

Varmt välkomna på måndag den 20 augusti klockan 8.20! 

Med vänliga hälsningar  

Camilla Uddman med personal 

17 augusti 2018