Karuselldagen

Nu är det snart Karuselldagen den 22 maj.

Information till berörda har skickats via post om besöksdagen.

Syftet med den gemensamma besöksdagen är att ge barn och elever en möjlighet
att besöka sin nya skola under en halvdag för att förbereda dem inför skolstarten.  
Det gäller barn som börjar förskoleklass och elever som byter skola till höstterminen.

Målet är att barn och elever ska ha besökt sin nya skola under våren och vara mer förberedda inför höstens skolstart.

Barn och elever som är berörda:
•    Barn från förskola som ska börja förskoleklass
•    Elever i åk 3 som byter skola till åk 4
•    Elever i åk 6 som byter till åk 7

Om ni har frågor kontakta skolans expedition 018-727 88 25

10 maj 2019