Gymnasievalet – vad händer nu?

Klicka här för att läsa viktig information från kommunen på deras hemsida!

Att göra för dig som elev:

©     Logga in på Dexter den 1 juli för att se ditt antagningsbesked.

©     Svara på ditt ansökningsbesked mellan den 2–14 juli.

©     Behöver du ändra? Se bilagan, efteranmälan/sommarändring, för att göra en ändring i din ansökan, MEN:

Klicka här för bilaga "efteranmälan/sommarändring" (DOCX, 48 KB)

Att tänka på är att alla nya val som läggs till och alla gamla val som flyttas upp blir betraktade som efteranmälningar och därför kommer elever in i måna av plats. Urval är då det datum efteranmälan kommit in.

Lägger man nya val överst och inte gör några ändringar i tidigare val nedanför så blir alltså bara de nya valen efteranmälan, de gamla är då gjorda i tid.

Det viktiga är att det tydligt framgår program, skola och valrang på blanketten och om eleven har fler än 8 val går det bra att skriva på baksidan eller en ytterligare blankett.

Antagningsstatistiken kan vara bra att ha lite koll på. Vissa skolor och program är det kanske redan 50 i kö på vilket blir svårt att komma in på.

Får du inte tag i mig och har frågor om din gymnasieansökan mellan
den 5 juli och 5 augusti kan du kontakta sommarvägledningens studie- och yrkesvägledare. De går att nå:

·       måndag-torsdag 5 juli– 5 augusti

·       kl. 8.30-15

E-post: sommarvagledning@uppsala.se

Telefon: 018-727 80 00

 

Brev till åk 9 (DOCX, 380 KB)

11 juni 2021