Guldäpplet

Grattis MAJA som blivit nominerad till Guldäpplet!

Pressmeddelande 2016-08-24 LÄRARPRISET GULDÄPPLET – www.diu.se/guldapple

Lärare från Uppsala nominerade till lärarpriset Guldäpplet Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners. I dagens svenska skola samsas pennor, läroböcker och papper med lärplattor, datorer och internet. Att integrera och använda sig av de digitala verktygen i undervisningen är en pedagogisk möjlighet och utmaning. Det är skolprofessionen, lärarna, som kan stöda och utmana eleverna och samtidigt utveckla skolan, enligt bred internationell forskning. Lärarpriset Guldäpplet har i femton år lyft fram lärare som utvecklar skolan med it, baserat på nomineringar från kollegor och skolledare. – Årets hundratal nominerade visar på en sjudande utveckling i svensk skola. De nominerade representerar olika skolformer, ämnen och delar av landet. De är ett imponerande och inspirerande uttryck för att digitaliseringen i skolan fått fart, med både större djup och betydligt större bredd än tidigare, säger Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet. Tre av de nominerade är verksamma i Uppsala skolor. •

Maja Back Träff, lärare på Västra Stenhagenskolan, nominerad bland annat för sin förmåga att entusiasmera både elever och lärare med innovativa tillämpningar av IT-verktyg i klassrummet. Några områden där hon gör undervisningen mer levande med hjälp av IT är i arbetet med formativ bedömning, tankekartor, frågesporter, bloggar och sociala medier. •

Maja Fernlöf, förstelärare i matematik och naturorienterande ämnen på Stordammens skola, nominerad blad annat för sitt arbete med använda IT som en naturlig del i undervisningen och anpassar olika digitala verktyg i olika syften för att nå samtliga elever i ett arbete där även föräldrarna involveras. •

Elisabeth Jagell, lärare i trä- och metallslöjd på Växthusets skola, nominerad bland annat för sitt arbete med att förnya och utmana lärandet både för sina elever och sina kollegor. I fokus står ofta en central blogg som gemensamt dokumenterar och tydliggör lärandet och den utveckling som sker. Bland de nominerade utser juryn tre finalister som presenteras på Bokmässan i Göteborg den 22 september.

Den slutliga vinnaren presenteras måndagen den 31 oktober på Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö. Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB, Studentlitteratur AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator. I juryn finns företrädare för samtliga partners, de lärare som vann Guldäpplet de två senaste åren samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet. Presskontakt: Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU och Guldäpplets jury E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53 Mobil: 070 - 710 44 53 Mer information Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple Lärarpriset Guldäpplet Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier. Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB, Studentlitteratur AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator. I juryn finns företrädare för samtliga partners, de pedagoger som vann Guldäpplet de två senaste åren samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet. Hela juryn presenteras på Guldäpplets webbplats. Priset består, förutom av ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland. Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple

26 augusti 2016