Elev till Sverigefinal i matematiktävling

Vi vill gratulera vår elev Erik i 9B som har kvalificerat sig till Sverigefinalen i Pangea Matematiktävling! Finalomgången äger rum den 23:e april och kommer att ske i bestämda lokaler som Pangea Teamet anordnar i tre städer; Stockholm, Göteborg och Malmö. Svarsblanketterna kommer att granskas samma dag och avslutas med prisutdelning i respektive stad. Vi hade fler duktiga elever som kvalificerade sig till deltävling 1 och 2, men som snubblade på målsnöret och tyvärr inte nådde finalen. Grattis även till er för bra prestationer!

Om Pangea matematiktävling: Matematik är ett viktigt område inom skolutbildningen och under de senaste åren har det blivit mycket mer aktuellt. För att göra en skillnad vill vi öka intresset för matematik och utöver andra matematiktävlingar som är riktade mot duktiga elever vill vi även nå de svaga eleverna. Målet med Pangea matemetiktävling är att motivera alla deltagare för matematik. Hälften av frågorna i första  omgången består av enkla uppgifter som alla deltagare förväntas att klara av. Således stärks deltagarnas självförtroende och intresset för matematik främjas. Elever som har lätt för matematik kommer även att stärka sina matematiska förmågor. Vi  tror att:
“Ingenting motiverar mer än framgång!”
År 2016 deltar mer än 5 000 elever inom Sverige och under år 2015 deltog mer än 500 000 elever i Pangea Matematiktävling inom Europa.
Lycka till i finalen Erik! 
25 mars 2016