Ämnesöverskridande undervisning

Här får ni se en videoklipp kring hur hårt vi arbetar tillsammans för att eleverna ska kunna utvecklas och se inte bara samband och helhet utan även få en fördjupad världsbild,

19 april 2021