Skolsköterska

Jag heter Christina Björnström

Du kan nå mig på telefonnummer 018-7278814 eller via e-post på Christina.bjornstrom@uppsala.se

Min mottagning finns vid administrationen.

Hälsobesök

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet. (se basprogram, http://www.uppsala.se/elevhalsa).

Vaccinationer                                                                                                             Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. Läs mer om vaccinationer på http://www.uppsala.se/elevhalsa

Länkar till platser med information och självhjälp:

http://www.uppsala.se/elevhalsa

http://www.1177.se/Uppsala-lan/
http://www.snorkel.se/first.asp

www.sundarebarn.se

www.sjalvhjalppavagen.se

http://www.umo.se/

 http://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod

3 mars 2017