Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Här kan ni läsa vår plan mot diskriminering. Ni hittar tex våra ordningsregler, konsekvenser och hur vi arbetar mot alla typer av kränkningar både förebyggande och uppföljande. Handlingsplanen uppdateras och arbetas igenom varje år i samråd med lärare, elever och EHT.

Uppdaterad: