Musik

Musikundervisningen sker i vår musiksal, med tillgång till egen studio. Dessuom har vi ett pågående projekt tillsammans med El Sistema.

Alla elever på skolan har msuik. Det finns också möjlighet att ha musik som elevens val. 

F-klassen och årskurs 1 är inblandade i ett projekt kallat El Sistema. 

För mer information kring El Sistema klicka på länken nedan

Klicka här

Uppdaterad: