El Sistema

Vår förskoleklass och våra ettor deltar i Uppsala musikskolas projekt, El Sistema. Det är ett pilotprojekt som startats i Västra och Stenhagenskolorna. Detta har pågått sedan höstterminen 2015.

Alla elever i förskoleklass och även årskurs 1 deltar i musikundervisning med rytm och rörelse flera gånger i veckan. En gång i veckan är det familjeträff, där man träffas och sjunger, dansar och fikar tillsammans.

Eleverna har besökt orkesterrepetition med Uppsala Kammarorkester i Uppsala Konsert & Kongress och har fått besök av musikerna ur Uppsala Kammarsolister, Linnékvintetten och Trio X. Tillsammans med musikerna har de också framfört konsert i Stenhagen.

Du kan läsa mer om El Sistema i Stenhagen här: http://unt.se/kultur-noje/unga-spelar-klassik-musik-4459471.aspx 

Historien om El Sistema

1975 startade grundaren José Antonio Abreu El Sistema i Venezuela. Med en vision om att använda musiken som verktyg för att ge barn möjlighet att utvecklas och hitta goda livsvägar började han i liten skala med 11 ungar i ett garage vilket snart växte till en omfattande verksamhet. Idag deltar 600 000 barn från i första hand fattiga förhållanden i El Sistema. Det landsomfattande systemet omfattar idag flera hundra ungdomsorkestrar och körer med tillhörande utbildningsprogram. Systemet är statligt finansierat.

El Sistema använder musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling. Med El Sistema skall barn få möjlighet att växa och utvecklas hela livet. Redan som 2-åring kan du börja i El Sistema. Med hårt arbete, höga mål och en levande vision skall alla barn få uppnå sin fulla potential. I El Sistema- familjen få alla vara med och alla är lika viktig, orkestern är inte fulltalig förrän alla platser är fyllda. El Sistema använder den kollektiva processen för att läras och utvecklas i.

Här finns det mer information, länk till El Sistema Sverige

Uppdaterad: