År 7-9

Vårt högstadium har tre paralleller. Vi har även en förberedelseklass (FBK). Lärarna är organiserade i lärarlag kring de tre årskurserna, det vill säga lärarlag 7, 8 och 9. FBK tillhör lärarlag 8.

Kunskap och trygghet 

Vi arbetar för att alla elever ska lyckas med sitt skolarbete tillsammans med mentor, undervisande lärare och klasskamrater. Skolan ska vara en trygg mötesplats där alla elever utvecklas efter sin förmåga och får möta nya utmaningar och känna lust att lära mer. 

Digitala verktyg genomsyrar vår verksamhet

Alla elever på högstadiet har tillgång till en egen ipad som de har med sig hela skoldagen. Eleverna har också möjlighet att ta med sig sin ipad hem för att arbeta med skolarbete före och efter lektioner. 

Odling på schemat

Vi sammarbetar med Naturskolan kring ett odlingsprojekt. Vi har två odlingslotter som eleverna sköter.

 

 Vår restaurang tillagar en del av skörden och serverar till lunch.

Uppdaterad:

Andra sidor under: År 7-9