År 7-9

Vårt högstadium består av 2-paralleller samt en förberedelseklass. Detta läsår har vi på grund av ökande elevantal 3 klasser i år 7. Vi arbetar i två arbetslag som har ett nära samarbete, med gemensamma möten, gemensam planering och elevvård. Här nedan kan du läsa om delar av vår verksamhet.

Kunskap och trygghet 

Vi arbetar för att alla elever ska lyckas med sitt skolarbete tillsammans med mentor, undervisande lärare och klasskamrater. Skolan ska vara en trygg mötesplats där alla elever utvecklas efter sin förmåga och får möta nya utmaningar och känna lust att lära mer. 

Läslyftet

Alla lärare på skolan går under läsåret 2016/2017 Skolverkets kurs Läslyftet. Här kan du se en liten film som presenterar denna kompetensutveckling: https://www.youtube.com/watch?v=5J2oquVZ_8U

Digitala verktyg genomsyrar vår verksamhet

Alla elever i 7-9 har tillgång till en egen ipad som de har med sig hela skoldagen. Eleverna har också möjlighet att ta med sig sin ipad hem för att arbeta med skolarbete före och efter lektioner. 

Odling på schemat

Vi sammarbetar med Naturskolan kring ett odlingsprojekt. Vi har två odlingslotter som eleverna sköter.

 

 Vår restaurang tillagar en del av skörden och serverar till lunch.

15 augusti 2016