År 4-6

Mellanstadiet består av tre klasser. Vi har ett eget "hus" i skolan där eleverna har sina klassrum. Eleverna undervisas av ämneslärare.

2 oktober 2015