År 4-6

Mellanstadiet består av tre klasser. Vi har ett eget "hus" i skolan där eleverna har sina klassrum. Eleverna undervisas av ämneslärare.

Uppdaterad:

Andra sidor under: År 4-6