Vår verksamhet

Västra Stenhagenskolan är en F-9 skola där vi samarbetar över årskurserna.

År F-3

F, 1, 2 och 3

År 4-6

4 och 6

År 7-9

7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, LUG 7-9 och FBK

Västra Stenhagenskolan

 

 

8 september 2017