År F-3

Förskollärare
Anna Kristoffersson
Resurs/fritidshem
Helena Björklund
Resurs/fritidshem
Maryam Ghanbar Afjeh
Resurs/fritidshem
Mikaela Jansson
Lärare IDH
Zdravko Kapuran
Lärare
Helena Kouri
Förskollärare
Sadik Saven
Lärare år F-3
Carina Banffy
Lärare år 1
Sofie Tekeste
Resurs/fritidshem (föräldraledig)
Silva Kolian
15 augusti 2016