År 4-6

Lärare Ma/Sv/IDH
Robert Nilsson
Lärare år 4
Carina Hallbert
Lärare
Lisen Perols(föräldraledig)
Lärare SVA/Sv/En
Kristiina Salminen
Elevassistent
Mohammed Amaya
Lärare Musik
Moriss Grauman
24 mars 2017